Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21162

06.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.01.2018
Od 13.01.2018
06.12.2017 - 12.01.2018
06.12.2017 - 12.01.2018
06.12.2017 - 12.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.04.2019 31.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.01.2018
05.12.2017

17.04.2021

18.04.2021