Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21149

06.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.09.2020
26.02.2019 - 29.09.2020
26.02.2019 - 29.09.2020
06.12.2017 - 25.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2021 28.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.09.2020
25.02.2019
05.12.2017

24.09.2021

25.09.2021