Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21087

02.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.04.2020
02.12.2017 - 31.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
31.03.2020
01.12.2017

19.01.2021

19.01.2021