Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20663

09.11.2017

02.03.2021

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
27.10.2020 - 02.03.2021
09.11.2017 - 26.10.2020
09.11.2017 - 26.10.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.10.2020
27.03.2020
08.11.2017

17.04.2021

18.04.2021