Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20652

09.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
09.11.2017 - 03.10.2019 Miroslav Zakopjan

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.10.2019
08.11.2017

06.06.2020

07.06.2020