Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20634

09.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.11.2017
Od 09.11.2017
Od 09.11.2017
Od 09.11.2017
Od 09.11.2017
Od 09.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
20.12.2017 19.12.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.11.2017

15.07.2020

15.07.2020