Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20632

09.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
06.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.10.2019
08.11.2017

24.11.2020

25.11.2020