Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20596

07.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.11.2017
Od 07.11.2017
Od 07.11.2017
Od 07.11.2017
Od 07.11.2017
Od 07.11.2017
Od 07.11.2017
07.11.2017 - 03.07.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2019 03.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.07.2020
06.11.2017

15.07.2020

15.07.2020