Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20584

04.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.09.2020 01.09.2020 iný dôvod
28.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2019 09.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.02.2020
06.02.2019
03.11.2017

22.10.2020

23.10.2020