Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20574

04.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.11.2017
04.11.2017 - 02.01.2020
04.11.2017 - 02.01.2020
04.11.2017 - 29.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
04.11.2017 - 29.06.2018 Ing. Zoltán Horváth

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
08.01.2020 03.01.2020 iný dôvod
03.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.01.2020
29.06.2018
03.11.2017

24.11.2020

25.11.2020