Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2050

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.08.2018
Od 29.08.2018
Od 19.07.2017
19.07.2017 - 28.08.2018
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.09.2019
28.08.2018
18.07.2017

19.01.2021

19.01.2021