Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20392

25.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.11.2018
Od 25.10.2017
25.10.2017 - 15.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.09.2020 04.09.2020 iný dôvod
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2019 04.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.09.2020
15.11.2018
24.10.2017

22.10.2020

23.10.2020