Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20247

17.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.02.2020
Od 17.10.2017
Od 17.10.2017
17.10.2017 - 24.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.02.2020
16.10.2017

05.03.2021

05.03.2021