Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19828

23.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.06.2020
29.04.2020 - 25.06.2020
Od 17.10.2018
17.10.2018 - 28.04.2020
23.09.2017 - 16.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2021 26.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
26.06.2020 26.06.2020 iný dôvod
03.02.2020 03.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2018 05.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.06.2020
28.04.2020
13.02.2019
16.10.2018
22.09.2017

17.04.2021

18.04.2021