Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19714

19.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.09.2020
24.10.2019 - 25.09.2020
24.10.2019 - 25.09.2020
26.06.2019 - 23.10.2019
26.06.2019 - 23.10.2019
25.01.2018 - 25.06.2019
19.09.2017 - 25.06.2019
19.09.2017 - 24.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2019 25.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.02.2018 23.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.09.2020
23.10.2019
25.06.2019
24.01.2018
18.09.2017

19.01.2021

19.01.2021