Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19458

06.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.06.2020
06.09.2017 - 22.06.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.06.2020 19.06.2020 iný dôvod
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.06.2020
05.09.2017

17.04.2021

18.04.2021