Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19424

01.09.2017

26.09.2018

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
12.07.2018 - 26.09.2018
13.06.2018 - 26.09.2018
01.09.2017 - 11.07.2018
01.09.2017 - 12.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
14.03.2018 09.10.2018 26.10.2018 5PExre/5/2018

História dokumentov

Dátum
11.07.2018
12.06.2018
31.08.2017

25.11.2022

26.11.2022