Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

1941

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.01.2021
Od 24.12.2019
Od 24.12.2019
Od 24.12.2019
30.06.2017 - 18.01.2021
30.06.2017 - 30.11.2018
01.02.2017 - 29.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
14.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.01.2021
23.12.2019
18.06.2019
30.11.2018
29.06.2017

19.01.2021

19.01.2021