Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19373

31.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.08.2017
Od 31.08.2017
Od 31.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
14.02.2019 13.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.02.2020
08.12.2017
30.08.2017

24.11.2020

25.11.2020