Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19350

29.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.08.2017
Od 29.08.2017
29.08.2017 - 25.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2019 30.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.02.2021
25.03.2019
28.08.2017

05.03.2021

05.03.2021