Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19332

29.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.02.2019
Od 29.08.2017
Od 29.08.2017
29.08.2017 - 14.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.08.2019 06.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
27.02.2019 13.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2018 02.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.02.2019
28.08.2017

22.10.2020

23.10.2020