Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19302

26.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.01.2020
26.08.2017 - 13.01.2020
26.08.2017 - 13.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2021 02.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.07.2019 03.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.01.2020
25.08.2017

05.03.2021

05.03.2021