Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19176

24.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.01.2020
Od 01.11.2019
24.08.2017 - 31.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.01.2021 11.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
16.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.01.2020
31.10.2019
23.08.2017

25.01.2021

25.01.2021