Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19063

19.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.07.2020 31.07.2020 iný dôvod
20.02.2020 19.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2019 22.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2018 29.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.07.2020
21.02.2019
18.12.2017
18.08.2017

22.10.2020

23.10.2020