Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19060

19.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.08.2017

19.01.2021

19.01.2021