Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19024

19.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.08.2017
Od 19.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.07.2020 03.07.2020 iný dôvod
04.02.2020 04.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.08.2017

15.07.2020

15.07.2020