Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19014

18.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.03.2019
Od 18.08.2017
Od 18.08.2017
18.08.2017 - 04.03.2019
18.08.2017 - 05.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
19.08.2020 19.08.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
20.02.2019 20.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.08.2020
06.03.2020
02.08.2019
04.03.2019
05.10.2018
19.07.2018
11.12.2017
17.08.2017

25.01.2021

25.01.2021