Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19010

18.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.07.2020
18.12.2018 - 30.07.2020
04.07.2018 - 30.07.2020
04.07.2018 - 30.07.2020
04.07.2018 - 17.12.2018
18.08.2017 - 03.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.10.2019 09.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.09.2020
30.07.2020
17.12.2018
03.07.2018
17.08.2017

19.01.2021

19.01.2021