Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18975

18.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.08.2020
Od 03.09.2019
Od 18.08.2017
18.08.2017 - 20.08.2020
18.08.2017 - 02.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.08.2020 21.08.2020 iný dôvod
27.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 25.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.09.2018 06.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.08.2020
02.09.2019
11.12.2017
17.08.2017

22.10.2020

23.10.2020