Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18924

17.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.03.2021
17.08.2017 - 04.03.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.07.2020 06.07.2020 iný dôvod
22.01.2019 18.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.03.2021
16.10.2020
16.08.2017

05.03.2021

05.03.2021