Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18783

15.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.08.2017
Od 15.08.2017
15.08.2017 - 27.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.02.2020
14.08.2017

25.01.2021

25.01.2021