Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18774

15.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.10.2019 08.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.12.2017
14.08.2017

25.01.2021

25.01.2021