Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18740

15.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
14.08.2018 - 15.01.2019
Od 15.08.2017
15.08.2017 - 17.02.2020
15.08.2017 - 15.01.2019
15.08.2017 - 15.01.2019
15.08.2017 - 13.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.02.2020
15.01.2019
13.08.2018
14.08.2017

19.01.2021

19.01.2021