Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18739

15.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
03.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.07.2018 10.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.08.2017

11.05.2021

11.05.2021