Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18658

11.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.11.2019
Od 12.11.2019
11.08.2017 - 11.11.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.07.2020 29.07.2020 iný dôvod
14.02.2020 14.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2019 04.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.06.2020
11.11.2019
11.12.2017
10.08.2017

22.10.2020

23.10.2020