Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18622

11.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.08.2017
Od 11.08.2017
Od 11.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.09.2020 04.09.2020 iný dôvod
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2019 05.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.09.2020
12.12.2017
10.08.2017

22.10.2020

23.10.2020