Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18574

11.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
18.07.2019 - 17.12.2019
Od 11.08.2017
11.08.2017 - 17.12.2019
11.08.2017 - 17.07.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
05.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
18.07.2018 17.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.12.2019
17.07.2019
10.08.2017

24.11.2020

25.11.2020