Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18539

10.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 12.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.08.2017

17.04.2021

18.04.2021