Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18527

10.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.11.2019
Od 30.11.2019
16.07.2019 - 29.11.2019
27.07.2018 - 29.11.2019
27.07.2018 - 15.07.2019
10.08.2017 - 26.07.2018
10.08.2017 - 26.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.09.2019 24.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.02.2019 08.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.11.2019
15.07.2019
26.07.2018
11.12.2017
09.08.2017

17.04.2021

18.04.2021