Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18248

08.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.02.2020
12.02.2019 - 11.02.2020
08.08.2017 - 11.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 08.08.2017 Marián Gaborčík

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2020
11.02.2019
07.08.2017

19.01.2021

19.01.2021