Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18221

08.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.02.2020
Od 27.02.2020
Od 27.02.2020
03.08.2018 - 26.02.2020
08.08.2017 - 26.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.05.2019 02.05.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.02.2020
02.08.2018
07.08.2017

15.07.2020

15.07.2020