Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18209

08.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.09.2019 02.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
30.08.2019 22.08.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2017

15.07.2020

15.07.2020