Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18143

05.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 05.08.2017 Mgr. Ľubomír Galko

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.08.2017

19.01.2021

19.01.2021