Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18116

05.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.12.2019
05.03.2019 - 06.12.2019
15.08.2018 - 04.03.2019
15.08.2018 - 04.03.2019
05.08.2017 - 14.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
05.08.2017 - 14.08.2018 Mgr. Ľubomír Galko

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.12.2019
04.03.2019
14.08.2018
04.08.2017

15.07.2020

15.07.2020