Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18091

05.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.08.2017
Od 05.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
08.02.2020 08.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.08.2020
15.12.2017
04.08.2017

22.10.2020

23.10.2020