Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18064

05.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.10.2020
Od 16.02.2018
Od 05.08.2017
05.08.2017 - 23.04.2020
05.08.2017 - 15.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 22.10.2020 Zita Sekerková
05.08.2017 - 23.04.2020 Ľubomír Vaňko

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.09.2019 24.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.02.2019 08.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.10.2020
23.04.2020
25.11.2019
12.03.2019
24.07.2018
15.02.2018
11.12.2017
04.08.2017

17.04.2021

18.04.2021