Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17794

03.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.02.2021
Od 07.03.2019
Od 07.03.2019
Od 07.03.2019
Od 24.11.2017
24.11.2017 - 06.03.2019
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
03.08.2017 - 06.03.2019
03.08.2017 - 06.03.2019
03.08.2017 - 25.04.2018
03.08.2017 - 23.11.2017
03.08.2017 - 23.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 03.08.2017 Ing. Ján Drobný
Od 07.03.2019 Ing. Dáša Vojsovičová
Od 07.03.2019 PaedDr. Rudolf Abrahám
03.08.2017 - 06.03.2019 Ing. Miroslav Škvarek
03.08.2017 - 06.03.2019 Ján Babčák

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
21.02.2019 21.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2018 07.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.02.2021
06.03.2019
25.04.2018
23.11.2017
02.08.2017

05.03.2021

05.03.2021