Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17716

03.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.06.2020
Od 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.07.2020 31.07.2020 iný dôvod
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.06.2020
27.05.2020
08.12.2017
02.08.2017

22.10.2020

23.10.2020