Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17503

01.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.02.2021 26.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.02.2018 15.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
31.07.2017

11.05.2021

11.05.2021