Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17501

01.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.09.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
28.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.09.2018
31.07.2017

15.07.2020

15.07.2020